Įmonių steigimas

UAB EKAUNTA

+370 650 97095

Įmonių kanceliariniai darbai

Įmonių steigimas

Konsultuojame ir rengiame pagal kliento poreikį įvairių sutarčių ir kanceliarinių dokumentų sudarymo klausimais. Padėsime paruošti jei Jums reikia žemiau išvardintų dokumentų:
Darbo sutartis. Neterminuota, terminuota, laikino darbo, pameistrystės, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams, sezoninio darbo.
Prašymas. Priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo, atostogų už kasmetines atostogas, nemokamos atostogos, dėl leidimo nedirbti administracijai leidus, ar kitų prašymų.
Įsakymas. Priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo, atostogų už kasmetines atostogas, nemokamos atostogos, dėl leidimo nedirbti administracijai leidus, ar kitų įsakymų.
Protokolas. Dėl direktoriaus pasikeitimo, įmonės adreso pasikeitimo, dėl metinės ataskaitos patvirtinimo, dėl turto pardavimo ar kitų protokolų.
Sprendimas. Dėl direktoriaus pasikeitimo, įmonės adreso pasikeitimo, dėl metinės ataskaitos patvirtinimo, dėl turto pardavimo ar kitų sprendimų.
Kitos sutartys. Akcijų pirkimo-pardavimo, civilinė sutartis už vadovavimą MB vadovui, automobilio ar kito turto panaudos/nuomos, prekių pirkimo-pardavimo, paskolos ar kitos sutartys.
Aktai. Inventorizacijos, nurašymo, kuro normos, medžiagų nurašymo aktai.
Ir kiti dokumentai pagal kliento poreikį.
UAB Ekaunta

Norite dirbti kartu?
+370 650 97095