Įmonių steigimas

UAB EKAUNTA

+370 650 97095

Intrastato ataskaitų rengimas

Įmonių steigimas

Intrastatas – duomenų apie Lietuvos prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Intrastato tikslas yra teikti informaciją apie prekių srautus tarp Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių. Intrastato duomenys yra išsamus informacijos šaltinis planuojant gamybą, tiriant rinką, prognozuojant ir analizuojant Lietuvos ūkio raidą:
• valstybinėms institucijoms
• privačioms firmoms ir organizacijoms
• pavieniams asmenims
Intrastato ataskaitų teikimas.
Intrastato įvežimo ir išvežimo ataskaitos teikimo ribos, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių ir į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė. Šias ribas apskaičiuoja ir kiekvienais metais skelbia Lietuvos statistikos departamentas. Intrastato įvežimo ir išvežimo ribos yra apskaičiuojamos kalendoriniams metams. Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių einamųjų metų įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo nustatytas Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta, iki kalendorinių metų pabaigos teikia Intrastato statistines ataskaitas. Intrastato ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu (internetu) prisijungus prie Intrastato ataskaitų surinkimo ir apdorojimo sistemos IDAIS.
UAB Ekaunta

Norite dirbti kartu?